Χρήσιμα

Κωδικοί & Σύμβολα Ελαστικών

tyres explained
kwdikoi symvola
popover

Εμπορική επωνυμία προϊόντος

Πλάτος ελαστικού

Η διάσταση εκφράζεται σε χιλιοστά

Προφίλ ελαστικού

Η διάσταση εκφράζεται ως ποσοστό του πλάτους. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα το προφίλ είναι 60% του πλάτους (Προφίλ = 185Χ60%=111χιλ).

Διάμετρος ζάντας

Η διάμετρος εκφράζεται σε ίντσες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η ζάντα είναι 14 ιντσών.