Χρήσιμα

Ετικετογράφηση Ελαστικών

eu tyreinfo 650
etiketa

To Νοέμβριο του 2012, μια τυποποιημένη ετικέτα για τα ελαστικά οχημάτων, παρουσιάστηκε σε όλη την Ευρώπη: η ετικέτα ελαστικών της ΕΕ παρέχει πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και την ασφάλεια του ελαστικού βασισμένη σε τρία κριτήρια, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση της ρύπανσης.

Το νέο σύστημα ετικετογράφησης είναι σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Για όλους εμάς, βοηθάει η αναβάθμιση της ασφάλειας στους δρόμους, η προώθηση περισσότερης οικονομίας στα καύσιμα, και η άμβλυνση του αποτυπώματός μας στο περιβάλλον.

Πώς διαβάζεται η καρτέλα ελαστικών;

katanalosi kaus

Κατανάλωση Καυσίμου

Υπάρχουν7 κατηγορίες, A-G, οι οποίες χαρακτηρίζουν την αποτελεσματικότητα του ελαστικού στη συμμετοχή του στην κατανάλωση καυσίμου. Ξεκινώντας από το λιγότερο αποτελεσματικό G και καταλήγωντας στο περισσότερο αποτελεσματικό A. Για παράδειγμα, στα επιβατικά ελαστικά, ένα ελαστικό της κατηγορίας Α σε σύγκριση με ένα ελστικό κατηγορίας G μπορεί να μειώσει την κατανάλωση καυσίμου εώς και 0.5 L/100km.

frenarisma

Αποστάσεις Φρεναρίσματος

Το συγκεκριμένο σήμα που απεικονίζεται στην ετικέτα δείχνει τις επιδόσεις φρεναρίσματος του ελαστικού σε βρεγμένα εδαφη. Ξεκινώντας από την κατηγορία G, όπου είναι οι πιο μακρινές αποστάσεις φρεναρίσματος και καταλήγοντας στην κατηγορία Α με τις πιο κοντινές αποστάσεις φρεναρίσματος. Η διαφορά μεταξύ των κατηγοριών απόδοσης G και Α μπορεί να ισοδυναμεί εώς και 30% της απόστασης του φρεναρίσματος. Για παράδειγμα, για ένα επιβατικό όχημα η απόκλιση ως προς την απόσταση φρεναρίσματος μπορεί να είναι εώς και 18 μέτρα.

thorivos

Εξωτερικός Θόρυβος Ελαστικού

Στο κάτω μέρος της ετικέτας απεικονίζεται το ηχητικό επίπεδο του ελαστικού που εκπέμπει προς το εξωτερικο του οχήματος. Το συγκεκριμένο γράφημα, δείχνει αν ο εξωτερικός θόρυβος του ελαστικού ακολουθεί το προβλεπόμενο Ευρωπαικό όριο, μέχρι 3 μαύρες μπάρες. (3 μαύρες μπάρες = ελαστικό υψηλού θορύβου) (2 μαύρες μπάρες = ελαστικό μεσαίου θορύβου) (1 μαύρη μπάρα = ελστικό χαμηλού θορύβου)