Μεταχειρισμένα Ελαστικά

 

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής ενός οχήματος με το οδοστρώμα οπότε, ταυτόχρονα σημαίνει πως τα ελαστικά είναι ένα βασικό εξάρτημα του κάθε οχήματος και πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση, προσόχη και προτεραιότητα σε κάτι τόσο σημαντικό που αγορά την ασφαλή μεταφορά μας.

Αναφορικά με την αγορά και την τοποθέτηση μεταχειρισμένων ελαστικών στο όχημα μας, υπάρχει ενδεχομένως μεγάλος κίνδυνος ασφάλειας ειδίκα εάν τα ελαστικά έχουν άγνωστο ιστορικό.(π.χ. να μην έχουν τηριθεί σωστά οι κανόνες συντήρησης, να έχουν υποστεί ακατάλληλο σέρβις ή να ήταν αποθηκευμένα σε ακατάλληλες συνθήκες.