Ελαστικά

Μεταχειρισμένα Ελαστικά

used tyres

Τα ελαστικά είναι το μοναδικό σημείο επαφής ενός οχήματος με το οδόστρωμα οπότε, ταυτόχρονα σημαίνει πως τα ελαστικά είναι ένα βασικό εξάρτημα του κάθε οχήματος και πρέπει να δίνουμε μεγάλη έμφαση, προσοχή και προτεραιότητα σε κάτι τόσο σημαντικό που αγορά την ασφαλή μεταφορά μας.

Αναφορικά με την αγορά και την τοποθέτηση μεταχειρισμένων ελαστικών στο όχημα μας, υπάρχει ενδεχομένως μεγάλος κίνδυνος ασφάλειας ειδικά εάν τα ελαστικά έχουν άγνωστο ιστορικό.(π.χ. να μην έχουν τηρηθεί σωστά οι κανόνες συντήρησης, να έχουν υποστεί ακατάλληλο σέρβις ή να ήταν αποθηκευμένα σε ακατάλληλες συνθήκες.